CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN SÂU MÔN NGỮ VĂN.

Tháng Mười Hai 26, 2016 9:57 chiều

20161226_16405120161226_154543
Thực hiện chương trình nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Phòng GD – ĐT Cẩm Xuyên, Chiều 26 tháng 12 năm 2016, Trường THCS Phúc Thăng tổ chức chuyên đề chuyên sâu môn ngữ văn “NHỮNG LƯU Ý KHI PHÂN TÍCH, CẢM NHẬN THƠ TRỮ TÌNH”. Về tham dự chuyên đền có cô giáo Nguyễn Thị Hà – Chuyên viên Phòng GD – ĐT Cẩm Xuyên cùng các tổ trưởng, tổ phó các tổ văn của 17 trường trong toàn huyện về tham dự. Buổi Cuyên đề là cơ hội để các trường giao lưu học hỏi và nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn giữa các đơn vị trường. Thay mặt cho bộ phận làm công tác chuyên môn, Cô giáo Hoàng Thị Nguyệt trường THCS Phúc thăng đã báo cáo chuyên đề và dạy thể nghiệm. Buổi sinh hoạt chuyên đề được đồng chí chuyên viên và các đồng chí về tham dự đánh giá cao.
20161226_14505020161226_15194820161226_15195420161226_15523320161226_164404

 

Kết thức buổi chuyên đề các đồng chí về tham dự đã giao lưu, tham quan và tìm hiểu Trường THCS Phúc thăng.