Chuyên đề cụm liên trường - Cụm số 2 được tổ chức tại Trường THCS Phúc Thăng, với sự tham gia của các cán bộ quản lí và giáo viên các bộ môn Hóa, Sinh, Thể trong toàn cụm.