THƯ VIỆN

tr2d IMG_1144 IMG_1119 IMG_1142 IMG_1131 IMG_1100 IMG_1108 IMG_1051 (1) IMG_1051 IMG_1062 IMG_1052 FullSizeRender (4) FullSizeRender img_1041 img_1037 img_1031 img_1032 img_1033 20161226_155233 20161226_155144 20161226_154543 20161226_151954 20161226_151948 20161226_145050 img_0938 img_0967 img_0968 img_0970 img_0956 dong-song-que-em 20161205_073531 20161205_072840 20161205_072627 img_0776 20161119_085449 20161119_085448 20160916_141403 20160916_162213 20160916_153457 Tặng quà cho giáo viên chuyển trường. 20160916_152819 Thầy Giáo Nguyễn Hữu Hùng- Chủ tịch công đoàn trường. Cô Trần Thị Hồng Vân - Kế toán thông qua quy chế chi tiêu nội bộ. Thầy Tôn Anh Hạ - Phó hiệu trưởng nhà trường thông qua quy chế chuyên môn. Thầy giáo Nguyễn Huy Nga - Hiệu trưởng nhà trường khai mạc hội nghị 20160322_151735 Thầy Phan Xuân Sơn - Trưởng Ban thanh tra nhân dân 20160328_072625 20160328_072625 20160322_153042 20160322_152852 20160322_152852 (1) 20160322_143649 20160322_142227 20160322_142225 20160322_14222020161119_084845 20161119_084845-3 20161119_084845-2