Giáo viên và học sinh trường THCS Phúc Thăng tham gia tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Tháng Mười 9, 2015 3:27 chiều

Ngày 08/10/2015 tập thể giáo viên cùng học sinh trường THCS Phúc Thăng tham gia tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

20151007_143839

Đội văn nghệ HS Trường THCS Phúc Thăng