40515510.001160

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG THCS PHÚC THĂNG

  1 Nguyễn Huy Nga SN: 20/12/1977 TĐCM: ĐHSP Hóa Quê Quán: Cẩm Bình – Cẩm Xuyên – Hà T ĩnh Trú Quán: Thị Trấn Thiên Cầm – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh SĐT: Email:          …